Geneza dzieła

Mity to utwory szczególne, które nie tylko dostarczają czytelnikom wiedzy o dawnych kulturach i ich wierzeniach, ale także niosą ze sobą pewne przesłania. Rozważając treści niektórych z nich, można wynieść wiele mądrości życiowych i skutecznie stosować je podejmując pewne decyzje.

Źródło: streszczenia.pl